Trung tâm hỗ trợ On

Cước phí đề xuất của ứng dụng chỉ là số liệu tham khảo.
Bạn có thể trả phí ship thấp hơn, tuy nhiên, không thấp hơn cước tối thiểu quy định trên 1 đơn hàng và cước tối thiểu tính trên km (3.500đ/km)
Trường hợp, bạn sử dụng chức năng tự đặt tiền ship, các khuyến mại của On sẽ không áp dụng.