Trung tâm hỗ trợ On

Hàng hóa được phép giao tại On bao gồm tất cả các loại hàng hóa nhưng

không thuộc các danh mục sau:

  • Vũ khí, đạn dược, các chất cháy nổ và các loại hàng bị cấm theo quy định của Pháp Luật.

  • Các loại thuốc, giống vật nuôi, hàng thực phẩm tươi sống.

  • Hàng điện, điện tử, tiền, kim khí quý, các loại đá quí hay các tài sản khác tương tự.

  • Hàng hóa nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ hư hỏng cao và/hoặc có khả năng phóng xạ.

  • Các loại hàng hóa khác theo quy định của Pháp Luật.