Trung tâm hỗ trợ On

Việc bạn không thể gọi điện được trên đơn hàng, có thể do tài khoản của bạn chưa hoàn thành quá trình đăng ký và chưa được kích hoạt nhận đơn.

Xem đầy đủ quá trình đăng ký tại đây.

Bạn có thể chat với Bộ phận CSKH của On, cung cấp số điện thoại đăng ký thông qua tính năng Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi) trên ứng dụng hoặc fanpage https://m.me/snailship để được trợ giúp.