Trung tâm hỗ trợ On

Nếu gặp lỗi định vị, bạn vui lòng thực hiện theo những bước sau đây:

  • Bước 1: Kiểm tra kết nối mạng

  • Bước 2: Kiểm tra lại chức năng định vị trên điện thoại của bạn

  • Bước 3: Kiểm tra đã cài đặt chức năng tự động cập nhật vị trí hay chưa?

  • Bước 4: Khởi động lại ứng dụng bằng cách đăng xuất sau đó đăng nhập lại.

Các phản hồi về địa điểm định vị sai của bạn, sẽ được chuyển đến bộ phận Kỹ thuật để nhanh chóng kiểm tra và cập nhật, qua đó cải thiện hệ thống bản đồ nhằm mang lại chất lượng và trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày.