Trung tâm hỗ trợ On

Để đánh giá độ tin cậy của Shop, Tài xế có thể tra cứu, tham khảo thông tin về shop do ứng dụng cung cấp trên đơn hàng.

I. Trên đơn hệ thống/ đơn app

Tình trạng định đanh của shop gồm các trạng thái:

  • Đã định danh: tài khoản đã cung cấp ảnh chụp hai mặt CMND/CCCD lên ứng dụng và được On phê duyệt.

  • Chưa định danh: tài khoản chưa cập nhật thông tin lên ứng dụng.

Số lượng đơn của Shop:

II. Trên đơn Facebook:

Kiểm tra số lượng đơn shop đã tạo trên các Group ship hàng Facebook, Lịch sử đăng đơn của shop, tình trạng phốt.

Dựa vào các thông tin trên, tài xế sẽ đánh giá độ tin cậy của shop và tự đưa ra quyết định về việc nhận đơn.