Trung tâm hỗ trợ On

Tại On, thời gian làm việc của tài xế là tự do, bạn có thể mở ứng dụng và nhận đơn hàng bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Ứng dụng sẽ tự động bắn tới bạn đơn hàng hệ thống nếu bạn đang ở gần vị trí shop có đơn hàng. Bạn cũng có thể chủ động tìm kiếm các đơn hàng Facebook để tăng thêm thu nhập.

Xem chi tiết cách nhận và xử lý đơn hàng tại đây.