Trung tâm hỗ trợ On

Khi bạn là Tài xế tại On Driver: Bạn sẽ ứng trước tiền thanh toán cho món hàng của Khách hàng (Shop/Người gửi) và nhận lại khoản tiền này từ khách mua hàng (người nhận)

Phí ship hàng sẽ do Shop hoặc người mua hàng thanh toán cho tài xế, tùy theo thỏa thuận của mỗi đơn hàng.

 

On không can thiệp vào phí ship này và không thu chiết khấu trên đơn hàng.