Trung tâm hỗ trợ On

Hướng dẫn dành cho Tài xế

44 bài viết trong bộ sưu tập này
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khiếu nại về thái độ của Shipper

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Những hàng hóa nào có thể sử dụng dịch vụ giao hàng tại On?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

On giao hàng ở những tỉnh/khu vực nào?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

On có giới hạn thời gian nhận đơn hàng không?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

On có thu phí dịch vụ không?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Phí giao hàng được tính như thế nào?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tôi có thể trả phí ship thấp hơn phí đề xuất của ứng dụng không?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Làm thế nào để phản ánh khiếu nại?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tài xế giao chậm đơn hàng?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tài xế có thái độ không tốt đối với khách hàng ?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tài xế thu phí của cả người gửi và người nhận?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Thời gian duyệt thông tin đăng ký?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tôi đã nạp tiền nhưng chưa nhận được shell

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Mình đã đăng ký thành công nhưng không gọi được trên đơn hàng

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Nạp/Chuyển tiền nâng cấp VIP thì bao lâu nhận được shell

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

On có quy định mũ, đồng phục và chiết khấu trên đơn hàng không?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Bấm "Nhận Nhanh" trên đơn Facebook, hiện thông báo: Bạn chưa tham gia nhóm?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tôi đã nâng cấp VIP nhưng không xem được số đơn, lịch sử đơn của Shop?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Tôi có thể tìm đơn hàng hệ thống ở đâu?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Làm sao để biết shop đáng tin cậy?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào

Hình thức và thời gian làm việc thế nào?

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào